Jobbik za uznaniem referendum na Krymie

jobbik-logoWęgierski Jobbik uznał niedzielne referendum na Krymie, za triumf samostanowienia lokalnej społeczności. Poseł Márton Gyöngyösi stwierdził, że mimo presji ze strony ukraińskiego rządu i Rosji, głosowanie było zgodne z prawem i wszelkimi demokratycznymi prawidłowościami, wskazując na poparcie krymskiej społeczności dla włączenia się tego obszaru do rosyjskiego terytorium. Polityk Jobbiku zwrócił uwagę, że Zachód uznaje wyniki wyborów, jedynie jeśli są one zgodne z jego interesami, a przykładem jest decyzja Kosowa o secesji z Serbii. Są więc terytoria których niepodległość jest uznawana przez społeczność międzynarodową, oraz tereny których suwerenność nie znajduje się w kręgu zainteresowań Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Gyöngyösi dodał, że węgierskie ministerstwo spraw zagranicznych, powinno wstydzić się występowania w jednym szeregu z Zachodem, również ze względów historycznych, bowiem w 1921 roku, mieszkańcy Sopronu opowiedzieli się za przynależnością do Węgier, mimo dużej presji ze strony Austrii, chcącej włączyć te terytoria w swoje granice. Zdaniem nacjonalistów, Rosja zawsze broni swoich mniejszości narodowych, różniąc się tym samym od Budapesztu, który nie przejął się losem węgierskiej społeczności na Zakarpaciu. Po objęciu rządów, Jobbik zerwałby zdecydowanie z euroatlantyzmem, aby chronić interesy mniejszości węgierskiej w państwach ościennych.

Czytaj dalej

Złoty Świt o wydarzeniach na Ukrainie

To match story GREECE/GREXITGreccy narodowi radykałowie ze Złotego Świtu, odnieśli się w specjalnym oświadczeniu, do ostatnich wydarzeń na Ukrainie. Grecy skrytykowali mieszanie się Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w wewnętrzne sprawy suwerennego państwa ukraińskiego, zmierzającą do rozlewu krwi i wojny domowej. Złoty Świt potępił też działania greckiego rządu, który wspiera rewolucję na Ukrainie, nie wspominając o ewentualnych zagrożeniach dla hellenizmu i grekokatolików. Politycy Złotego Świtu zwracają również uwagę, że Amerykanie, Niemcy i syjoniści, którzy na co dzień zwalczają ruchy nacjonalistyczne w całej Europie, obecnie wspierają ruch narodowosocjalistyczny na Ukrainie. Leży to bowiem w interesie geostrategicznym wspomnianych wyżej ośrodków. Greccy nacjonaliści opowiadają się więc za przeprowadzeniem wolnych wyborów, które pozwolą zdecydować samym Ukraińcom o ich przyszłości, odbierając tą możliwość „krukom międzynarodowej lichwy” z Waszyngtonu i Berlina.

Czytaj dalej

Alain de Benoist o wydarzeniach na Ukrainie

de_benoistIrańskie Radio dla Francji, przeprowadziło rozmowę z Alainem de Benoistem. Francuski myśliciel, twórca nurtu Nowej Prawicy (Nouvelle Droite) inspirującego również nacjonalistów w całej Europie, odpowiedział na pytania dotyczące ostatnich wydarzeń na Ukrainie. De Benoist nie ma wątpliwości, że obalenie Wiktora Janukowycza było inspirowane z zewnątrz, dlatego nie dziwi się reakcji Rosji na zmianę władzy w Kijowie. Po kliknięciu w „czytaj całość”, zapis rozmowy zamieszczony przez włoskie pismo internetowe „L’Intellettuale Dissidente”.

Czytaj dalej

Jobbik wezwał ministra spraw zagranicznych Węgier do dymisji

jobbiklogoJobbik domaga się dymisji od ministra spraw zagranicznych Węgier, Jánosa Martonyiego. Węgierscy nacjonaliści uważają, że polityk centroprawicowego Fideszu, nie dba o interes narodowy podczas konfliktu na Ukrainie, realizując interesy obcych państw. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się pod budynkiem węgierskiego MSZ, poseł István Szávay stwierdził, iż minister nie broni mniejszości węgierskiej na ukraińskim Zakarpaciu, ponieważ nie podnosi kwestii autonomii w tym regionie. Jobbik złożył kondolencje rodzinom ofiar starć w Kijowie, lecz równocześnie zwraca uwagę, że akty przemocy dotknęły także Węgrów z Zakarpacia, natomiast nowa ustawa językowa przeforsowana przez ukraiński parlament, prowadzi do dyskryminacji języka węgierskiego. Zagrożeniem dla Węgrów mają być także radykalni nacjonaliści, którzy w zeszłym roku zaatakowali obchody Święta Narodowego Węgier w Użhorodzie, co zakończyło się wydaleniem Ogólnoukraińskiego Zjednoczenia „Swoboda” z Europejskiego Sojuszu Ruchów Narodowych. Politycy Jobbiku skrytykowali także słowa premiera Viktora Orbana, który wyraził gotowość przyjęcia ukraińskich uchodźców na Węgrzech, a także wypowiedź wspomnianego  Martonyiego wyrażającego zadowolenie z uwolnienia Julii Tymoszenko.

Czytaj dalej