MSR o abdykacji króla Hiszpanii

MSR-logoHiszpański Ruch Społeczno-Republikański (Movimiento Social Republicano), wyraził zadowolenie z powodu abdykacji króla Juana Carlosa. Zdaniem nacjonalistów, monarchia była dotąd popierana przez partię układu, a więc Hiszpańską Socjalistyczną Partią Robotniczą (PSOE) i centroprawicową Partię Ludową (PP). Abdykacja powinna doprowadzić do zmian w polityce i krajowej konstytucji, a więc przede wszystkim do utworzenia republiki „radykalnej społecznie i prawdziwie hiszpańskiej”. Zmiany powinny jednak zostać przeprowadzone poprzez referendum, w którym Hiszpanie zadecydowaliby, czy są zwolennikami trwania monarchii czy utworzenia republiki. Komitet Wykonawczy MSR wezwał Hiszpanów do wykonania „gestu suwerenności”, jakim byłoby wywieszenie dwukolorowego sztandaru, po wycięciu z niego królewskiego herbu.

Czytaj dalej