Jobbik zaniepokojony sytuacją Węgrów na Ukrainie

jobbik_logoJobbik wyraził zaniepokojenie sytuacją mniejszości węgierskiej, mieszkającej na ukraińskim Zakarpaciu. Partia uważa, że Węgrzy mieszkający na Ukrainie są zagrożeni przez kryzys gospodarczy mogący nawet doprowadzić do upadłości kraju, szowinistyczne podejście nowego rządu do mniejszości narodowych, a także przez działanie ekstremistycznych sił politycznych, tworzących atmosferę wojny domowej. Poseł Jobbiku Márton Gyöngyösi, oskarżył Zachód o wzniecenie obecnego kryzysu, który spowodował dojście do władzy rządu Arsenija Jaceniuka, nie potrafiącego powstrzymać rozpadu kraju, dodatkowo podsycającego konflikt przez przeprowadzanie akcji antyterrorystycznych. Jobbik odniósł się też krytycznie do decyzji centroprawicowego rządu Viktora Orbana, uznającego nowe władze w Kijowie, choć są one zagrożeniem dla mniejszości węgierskiej. Nacjonaliści oskarżają rządzących o realizację wytycznych z Waszyngtonu i Brukseli, zamiast wsparcia dla projektu autonomii Węgrów w Karpatach, który byłby realizacją interesu narodowego. Jobbik wezwał też do zaprzestania działań wojskowych na terenie wschodniej Ukrainy, i rozwiązania kryzysu poprzez negocjacje.

Czytaj dalej

Prezydent Rumunii chce delegalizacji węgierskich nacjonalistów

HVIMRumuński prezydent, Traian Băsescu, zapowiedział złożenie wniosku o delegalizację węgierskich ugrupowań nacjonalistycznych, działających na terenie jego kraju. Jego zdaniem, w zjednoczonej Europie nie powinno być miejsca dla działań ekstremistów, a skoro nie potrafi się nimi zająć rząd Węgier, zrobi to Rumunia. Băsescu zapowiedział, że podczas następnego posiedzenia Rady Obrony Narodowej, poruszy kwestię wolności słowa, aby nie przekraczała ona granic, krzywdząc innych. Słowa rumuńskiego prezydenta to efekt poniedziałkowej demonstracji na rzecz autonomii Seklerszczyzny, czyli terenów zamieszkanych w większości przez mniejszość węgierską. Podczas manifestacji w Târgu Mureș (węg. Marosvásárhely), doszło do przepychanek pomiędzy żandarmerią a działaczami węgierskiego Ruchu 64 Komitaty (Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom). Băsescu kierował swoje słowa nie tylko w kierunku HVIM, lecz również Jobbiku i Gwardii Węgierskiej (Magyar Garda), którzy również uczestniczyli w marszu i posiadają swoje struktury w Rumunii. Od nacjonalistów odcięli się organizatorzy manifestacji, a także Demokratyczny Związek Węgrów w Rumunii (Romániai Magyar Demokrata Szövetség), którego lider, Hunor Kelemen, powiedział, że grupy skrajnej prawicy nie zostały zaproszone na marsz i powinny zostać odcięte od „ludzkich wartości i zasad demokratycznych”.

Czytaj dalej

Jobbik krytycznie o polityce Zachodu wobec Ukrainy

jobbiklogoWęgierski Jobbik wezwał centroprawicowy rząd Viktora Orbana, do ochrony interesów mniejszości węgierskiej na ukraińskim Zakarpaciu. Zdaniem nacjonalistów, Ukraina przyjęła nową szowinistyczną ustawę językową, która uderza w prawa mniejszości narodowych. Obecne ukraińskie państwo, nie gwarantuje należytej ochrony innym narodowościom, dlatego Jobbik postuluje jak największą autonomię narodową dla Węgrów i Rosjan. Partia jest zaniepokojona całym kryzysem na Ukrainie, który jest według niej, rodzajem nowej zimnej wojny i próbą rozszerzenia wpływów Zachodu w Europie Wschodniej. Polityka państw zachodnich ma być wyjątkowo obłudna, bowiem krytykują one Rosję za prześladowanie mniejszości, zaś nie mają nic przeciwko szowinistycznej ustawie językowej. Poseł Jobbiku, Márton Gyöngyösi, uważa oczywiście, że prezydent Wiktor Janukowycz i Partia Regionów, odpowiadają za korupcję i złą politykę kraju, lecz cała rewolucja została wywołana dzięki finansowej, politycznej i wywiadowczej pomocy państw zachodnich, które doprowadziły do wywrotowych i prowokacyjnych działań ukraińskiej opozycji. Jobbik wezwał centroprawicowy rząd Fideszu do porzucenia dotychczasowej, 25-letniej polityki kolejnych rządów, na rzecz interesów mniejszości narodowych jako priorytetu polityki zagranicznej Węgier.

Czytaj dalej

Prawy Sektor deklaruje walkę z antysemityzmem

prawysektorLider ukraińskiego Prawego Sektora, Dmytro Jarosz, spotkał się w środę z ambasadorem Izraela na Ukrainie, Reuwenem Din Elem. Według komunikatu wydanego przez placówkę, Jarosz miał zapewnić, że jego ugrupowanie nie stwarza zagrożenia dla Żydów i będzie prowadzić politykę przyjazną mniejszościom narodowym. Prawy Sektor ma więc przeciwdziałać każdym przejawom antysemityzmu i ksenofobii. Celem ukraińskich nacjonalistów ma być budowa państwa demokratycznego, przeciwdziałanie korupcji i zaprowadzenie równych szans dla wszystkich mniejszości religijnych i narodowych, mieszkających na terenie Ukrainy. Jarosz spotkał się również 20 lutego z ukraińskim prezydentem Wiktorem Janukowyczem, gdy brutalność walk na kijowskim Majdanie osiągnęła apogeum, lecz nie zgodził się na żaden kompromis, wzywając Janukowycza do wycofania oddziałów Berkutu.

Czytaj dalej

Jobbik wezwał ministra spraw zagranicznych Węgier do dymisji

jobbiklogoJobbik domaga się dymisji od ministra spraw zagranicznych Węgier, Jánosa Martonyiego. Węgierscy nacjonaliści uważają, że polityk centroprawicowego Fideszu, nie dba o interes narodowy podczas konfliktu na Ukrainie, realizując interesy obcych państw. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się pod budynkiem węgierskiego MSZ, poseł István Szávay stwierdził, iż minister nie broni mniejszości węgierskiej na ukraińskim Zakarpaciu, ponieważ nie podnosi kwestii autonomii w tym regionie. Jobbik złożył kondolencje rodzinom ofiar starć w Kijowie, lecz równocześnie zwraca uwagę, że akty przemocy dotknęły także Węgrów z Zakarpacia, natomiast nowa ustawa językowa przeforsowana przez ukraiński parlament, prowadzi do dyskryminacji języka węgierskiego. Zagrożeniem dla Węgrów mają być także radykalni nacjonaliści, którzy w zeszłym roku zaatakowali obchody Święta Narodowego Węgier w Użhorodzie, co zakończyło się wydaleniem Ogólnoukraińskiego Zjednoczenia „Swoboda” z Europejskiego Sojuszu Ruchów Narodowych. Politycy Jobbiku skrytykowali także słowa premiera Viktora Orbana, który wyraził gotowość przyjęcia ukraińskich uchodźców na Węgrzech, a także wypowiedź wspomnianego  Martonyiego wyrażającego zadowolenie z uwolnienia Julii Tymoszenko.

Czytaj dalej

Węgierski Ruch Nadziei na liście mniejszości narodowych w Serbii

wegierski-ruch-nadzieiWęgierski Ruch Nadziei (Magyar Remény Mozgalom) wystartuje w przyspieszonych wyborach parlamentarnych w Serbii, wraz z innymi ugrupowaniami mniejszości narodowych, działających na terenie regionu Wojwodiny. Ugrupowanie związane z Jobbikiem, będzie częścią „Listy Mniejszości Narodowych”, którą tworzą również Węgierski Związek Obywatelski, Partia Jedności Węgierskiej, Bośniacka Unia Demokratyczna i Chorwacka Wspólnota Demokratyczna. Węgierskie partie które zdominowały wspólną listę, podkreślają, że chcą stanowić alternatywę wobec dwóch czołowych ugrupowań mniejszości węgierskiej, oskarżanych przez nich o kolaborację z Serbami oraz popieranie Unii Europejskiej. Stronnictwa Węgrów, Bośniaków i Chorwatów we wspólnym programie domagają się przede wszystkim większej autonomii regionu Wojwodiny, zamieszkanego przez kilka mniejszości narodowych, a także uchwalenia prawa, pozwalającego na restytucję mienia zagrabionego w czasach komunistycznej Jugosławii.

Czytaj dalej

List Gábora Vony do rumuńskich polityków

vona_gaborPrzewodniczący węgierskiego Jobbiku Gábor Vona, opublikował list do rumuńskich polityków. Odpowiada w nim przede wszystkim na zarzuty socjaldemokraty Bogdana Diaconu, który domaga się zakazu wjazdu do kraju dla lidera węgierskich narodowców, a także delegalizacji wszelkich grup nacjonalistycznych dla mniejszości węgierskiej w Rumunii. To reakcja na obecność i słowa Vony, podczas letniego obozu węgierskiej młodzieży w Transylwanii. Zapowiedział on bowiem dalszą walkę o prawa Węgrów w Rumunii, w tym autonomię Seklerszczyzny, która miałaby być protektoratem państwa węgierskiego. Vona w liście którego treść znajduje się w rozwinięciu newsa, tłumaczy swoje stanowisko i odpowiada na zarzuty rumuńskich polityków. Co ciekawe, odcięcia się rządu węgierskiego od wypowiedzi lidera Jobbiku, oczekuje rumuńskie ministerstwo spraw zagranicznych.

Czytaj dalej