Kotleba walczy z nadużyciami i biurokracją

kotlebaŻupan kraju bańskobystrzyckiego, Marian Kotleba, zdecydował o nieprzyznaniu dotacji większości szkół w regionie. Chodzi o wkład samorządu, pozwalający na przyznanie szkołom pieniędzy ze środków unijnych. Lider Partii Ludowej „Nasza Słowacja” (Ľudová strana Naše Slovensko), walczy tym samym z nadużyciami przy pobieraniu unijnych pieniędzy. Otrzyma je tylko osiem z dwudziestu dwóch szkół średnich znajdujących się na terenie kraju bańskobystrzyckiego. Pozostałe czternaście placówek miało naruszyć dyscyplinę finansową, a Kotleba wysłał w tej sprawie list do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Żupan zwrócił się również do słowackiego Ministerstwa Edukacji, w sprawie przyjmowania pieniędzy przez szkoły, bez uprzedniej zgody rady regionu. Resort, na czele którego stoi polityk socjaldemokratycznej partii SMER, uważa jednak, że mechanizm ten działa przez siedem ostatnich lat, dlatego nie rozumie obiekcji Kotleby.

Czytaj dalej

Kotleba na spotkaniu z prezydentem Słowacji

right-wing extremist wins regional voteŻupan kraju bańskobystrzyckiego Marian Kotleba uczestniczył dziś w tradycyjnym, noworocznym spotkaniu szefów wszystkich ośmiu słowackich krajów, z socjaldemokratycznym prezydentem Ivanem Gasparovićem. Według jednego z uczestników wydarzenia, oprócz bieżących spraw samorządowych, poruszono temat Słowackiego Powstania Narodowego, które zostało wywołane w 1944 roku przede wszystkim przez słowackich komunistów sprzeciwiających się pro-niemieckiej władzy nacjonalistów. Wszyscy szefowie regionów byli zgodni, że Słowacja powinna być dumna z tego wystąpienia, jednak swoje odrębne zdanie złożył lider nacjonalistów. Kotleba stwierdził, że powstanie oznaczało koniec pierwszej samodzielnej państwowości Słowaków. Dyskusja między żupanami a prezydentem miała jednak przebiegać w przyjaznej atmosferze. Zgrzytem było jednak zachowanie centroprawicowego przewodniczącego kraju bratysławskiego, który nie podał ręki Kotlebie. Jak powiedział po spotkaniu Pavol Freso, jego celem nie było okazanie braku szacunku do wyborców nacjonalisty, a jedynie sprzeciw wobec słów Kotleby, który porównywał partyzantów do bandytów.

Czytaj dalej

Kotleba żupanem kraju bańskobystrzyckiego

kotleba-żupanSłowacki nacjonalista Marian Kotleba został zaprzysiężony na stanowisko żupana (wojewody) kraju bańkobystrzyckiego. Kotleba złożył ślubowanie w obecności członków rady kraju i odebrał insygnia od ustępującego żupana Vladimír Maňka, czyli swojego konkurenta w drugiej turze wyborów. W swoim inauguracyjnym przemówieniu Kotleba zapowiedział, że jego priorytetami będą zwiększenie zatrudnienia oraz walka z korupcją i przestępczością. Lider Partii Ludowej „Nasza Słowacja” stwierdził również, że będzie chciał zmniejszyć zależność regionu od Unii Europejskiej, bowiem narzucone przez nią ograniczenia spowodowały likwidację wielu dóbr w kraju bańskobystrzyckim.

Czytaj dalej