Bułgarski Ruch Narodowy domaga się kontroli Komitetu Helsińskiego

Vmro-logoBułgarski Ruch Narodowy (VMRO) domaga się przeprowadzenia przez państwowe instytucje, audytu wewnątrz tamtejszego Komitetu Helsińskiego. Nacjonaliści zauważają, że przez ponad 22 lata istnienia Komitetu, nie przeprowadzono żadnej kontroli jego finansów i nie sprawdzono czy nie zalega on z podatkami. Rząd zapowiedział podjęcie odpowiednich kroków, po wypowiedziach liderów VMRO dla bułgarskich mediów. Działacze Ruchu twierdzą, że Komitet Helsiński od początku swojego istnienia, zajmuje się przede wszystkim oczernianiem Bułgarii w świecie, a także ochroną cygańskich przestępców, tureckich separatystów i nielegalnych imigrantów. Wiceprzewodniczący VMRO Angel Djambazki powiedział, że wiedza na temat finansowania organizacji działającej przeciwko bułgarskim interesom narodowym, leży w interesie publicznym. Nacjonalista skrytykował również słowa przedstawicieli Komitetu, którzy twierdzą, że urzędy kontroli są „organami represyjnymi”. Djambazki uważa, że Komitet chce stać ponad prawem i jeśli nie ma nic do ukrycia, nie powinien obawiać się żadnych kontroli, natomiast słowa jego działaczy mogą sugerować, że organizacja jest finansowana z zagranicy.

Czytaj dalej