Francuski rząd rozwiązał kolejne dwie organizacje

JNR-FrancjaSocjalistyczny minister spraw wewnętrznych Francji Manuel Vallas, poinformował o zdelegalizowaniu kolejnych dwóch ugrupowań nacjonalistycznych. Rząd rozwiązał Dzieło Francuskie (L’Oeuvre francaise) i Młodzież Nacjonalistyczną (Jeunesses nationalistes), zaś wcześniej represje dotknęły Trzecią Drogę (Troisième Voie), Młodzież Narodowo-Rewolucyjną (Jeunes Nationalistes Révolutionnaires, JNR) i stowarzyszenie Pragnienie Marzeń (Envie de rêver). Decyzja rządu ma związek z czerwcową bójką podczas której zginął „antyfaszysta”, a sprawcy niewyjaśnionego do końca czynu, mieli być związani ze wszystkimi wyżej wymienionymi organizacjami. Młodzież Nacjonalistyczna (JN) zapowiedziała, że odwoła się od tej decyzji, a rządowi nie uda się zniszczyć autentycznie francuskiego ruchu.

Czytaj dalej