Lider „Swobody” chce światowej ekspansji Ukrainy

Szef Zjednoczenia Ogólnoukraińskiego „Swoboda” Ołeh Tiahnybok twierdzi, że ideologia ukraińskiego nacjonalizmu zawsze wzywała do poświęceń, a także stawiała sobie dalekosiężne cele. Z tego powodu polityk wezwał do utworzenia monolitycznego i zjednoczonego narodu ukraińskiego, który będzie w stanie stworzyć siłę mogącą wpływać na losy całego świata.

Czytaj dalej

Jobbik zadowolony z planowanej wizyty Władimira Putina na Węgrzech

jobbik-logoNacjonalistyczny Jobbik z zadowoleniem przyjął informację, według której w marcu Budapeszt odwiedzi rosyjski prezydent, Władimir Putin. Odpowiadający za kwestię polityki zagranicznej w partii, poseł Márton Gyöngyösi, podkreślił, że Jobbik zawsze opowiadał się za polityką partnerstwa wschodniego, uznając Rosję za strategicznego partnera w sferze politycznej, gospodarczej i kulturowej. Konflikt na Ukrainie sprawia natomiast, że geostrategiczne, dwustronne relacje pomiędzy Węgrami i Rosją stają się jeszcze ważniejsze, ponieważ dla nacjonalistów niedopuszczalne jest zajmowanie stanowiska w tej sprawie, jedynie jako członka sojuszu państw zachodnich. Według Jobbiku, obecnie zagrożone są interesy Węgrów na ukraińskim Zakarpaciu, dlatego w interesie kraju leży nawet przeciwstawienie się państwom zachodnim, zamiast poświęcać węgierską mniejszość na ołtarzu ich interesów. Nacjonaliści uważają, że zniesienie sankcji wobec Rosji, może zagwarantować pokój i uchronić świat przed III wojną światową, a neutralność Węgier zagwarantuje im bezpieczeństwo. Jobbik ostrzegł też przed protestami lewicy, wspieranej przez zachodnie instytucje.

Czytaj dalej

Jobbik zaniepokojony polityką USA w sprawie broni jądrowej

jobbik_logoJobbik wyraził zaniepokojenie polityką Stanów Zjednoczonych, zastanawiających się nad zwiększeniem rozmieszczenia broni jądrowej na terenie Europy. Węgierscy nacjonaliści zwracają uwagę na ubiegłotygodniowe posiedzenie komisji spraw zagranicznych Kongresu, na której podsekretarz stanu ds. obrony i wysokiej rani oficerowie wojskowi, dyskutowali nad rozmieszczeniem głowic nuklearnych na terenie naszego kontynentu. Rozmowy na ten temat są prowadzone w chwili, gdy redukcji broni jądrowej domaga się od Rosji, zaś Amerykanie posiadają blisko 180-200 jednostek tego typu środków bojowych na terenie pięciu państw kontynentu.

Czytaj dalej

Gábor Vona: Węgry nie mogą zostać wciągnięte do wojny!

jobbik-rewolucja48-2014-4Przewodniczący Jobbiku, Gábor Vona, opowiedział się w parlamencie przeciwko wciąganiu Węgier w konflikt zbrojny na Ukrainie. Lider nacjonalistów stwierdził, że sytuacja jego kraju staje się coraz bardziej niebezpieczna, a pogarsza ją trwająca wojna na wschodzie Ukrainy. Nie jest ona konfliktem oddalonym o tysiące kilometrów od Węgier, ale ma miejsce w najbliższym sąsiedztwie państwa. Vona uważa za konieczne informowanie narodu o coraz poważniejszym zagrożeniu, tym bardziej, że ukraińsko-rosyjska wojna nie jest jedynie sprawą wewnętrzną Ukrainy, ale konfliktem pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Rosją.

Czytaj dalej

Złoty Świt o wydarzeniach na Ukrainie

To match story GREECE/GREXITGreccy narodowi radykałowie ze Złotego Świtu, odnieśli się w specjalnym oświadczeniu, do ostatnich wydarzeń na Ukrainie. Grecy skrytykowali mieszanie się Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w wewnętrzne sprawy suwerennego państwa ukraińskiego, zmierzającą do rozlewu krwi i wojny domowej. Złoty Świt potępił też działania greckiego rządu, który wspiera rewolucję na Ukrainie, nie wspominając o ewentualnych zagrożeniach dla hellenizmu i grekokatolików. Politycy Złotego Świtu zwracają również uwagę, że Amerykanie, Niemcy i syjoniści, którzy na co dzień zwalczają ruchy nacjonalistyczne w całej Europie, obecnie wspierają ruch narodowosocjalistyczny na Ukrainie. Leży to bowiem w interesie geostrategicznym wspomnianych wyżej ośrodków. Greccy nacjonaliści opowiadają się więc za przeprowadzeniem wolnych wyborów, które pozwolą zdecydować samym Ukraińcom o ich przyszłości, odbierając tą możliwość „krukom międzynarodowej lichwy” z Waszyngtonu i Berlina.

Czytaj dalej