Strzałokrzyżowcy – węgierscy narodowi socjaliści

Pstrzałokrzyżowcy-plakatolskie media pisząc o Jobbiku i Gwardii Węgierskiej, wspominają o tradycji węgierskich narodowych socjalistów, zwanych potocznie Strzałokrzyżowcami. Jobbik odcina się od spuścizny tego ruchu, ale warto przybliżyć jego historię i ideologię.

Trudne początki

Ruch strzałokrzyżowców został stworzony przez Ferenca Szálasiego, oficera wojskowego który postanowił porzucić służbę na rzecz działalności politycznej. 1 marca 1935 roku powołał on do życia Partię Narodowej Woli (Nemzet Akaratának Pártja), która nie cieszyła się jednak zbyt wielką popularnością i była bardzo mała. Jej działaczami byli przede wszystkim byli wojskowi, robotnicy, bezrobotni i członkowie klasy średniej. Partia ze względu na swój radykalizm, była stale monitorowana przez ówczesne konserwatywno-narodowe władze Węgier. Rok po powstaniu, NAP wzięło udział w wyborach zdobywając 7431 czyli 0,4% wszystkich oddanych głosów i wprowadzając do parlamentu jednego posła. Partia została jednak zdelegalizowana w 1937 roku przez rząd umiarkowanego nacjonalisty Gyuli Gömbösa. Szálasi 24 października 1937 roku utworzył więc Węgierską Partię Narodowo-Socjalistyczną (Magyar Nemzeti Szocialista Párt), w której znaleźli się również byli członkowie partii które na początku lat trzydziestych próbowały naśladowań Narodowosocjalistyczną Partię Robotniczą Niemiec (NSDAP) Adolfa Hitlera. To właśnie te grupy zaczęły używać znaku rozpoznawczego węgierskich narodowych socjalistów, a więc tzw. strzałokrzyża czyli zielonego krzyża greckiego, zakończonego ostrzami strzał. Czytaj dalej