MSR o ostatnich wydarzeniach na Ukrainie

MSR-logoHiszpańscy nacjonaliści z Ruchu Społeczno-Republikańskiego (Movimiento Social Republicano), odnieśli się w specjalnym oświadczeniu do ostatnich wydarzeń na Ukrainie, gdzie dochodzi do rozlewu krwi, związanego z walką ukraińskich wojsk i rosyjskich separatystów. MSR wyraziło przede wszystkim niepokój związany z zaostrzeniem się sytuacji na wschodniej Ukrainie, jednocześnie wzywając „ukraińskich i rosyjskich braci’ do zaprzestania walk, ponieważ europejskie narody nie powinny toczyć między sobą wojny, a ludzie nie zasługują na bycie pionkami w grze wielkich mocarstw i cierpienie z powodu wywołanych przez nie konfliktów.

Czytaj dalej

Jobbik zaniepokojony sytuacją Węgrów na Ukrainie

jobbik_logoJobbik wyraził zaniepokojenie sytuacją mniejszości węgierskiej, mieszkającej na ukraińskim Zakarpaciu. Partia uważa, że Węgrzy mieszkający na Ukrainie są zagrożeni przez kryzys gospodarczy mogący nawet doprowadzić do upadłości kraju, szowinistyczne podejście nowego rządu do mniejszości narodowych, a także przez działanie ekstremistycznych sił politycznych, tworzących atmosferę wojny domowej. Poseł Jobbiku Márton Gyöngyösi, oskarżył Zachód o wzniecenie obecnego kryzysu, który spowodował dojście do władzy rządu Arsenija Jaceniuka, nie potrafiącego powstrzymać rozpadu kraju, dodatkowo podsycającego konflikt przez przeprowadzanie akcji antyterrorystycznych. Jobbik odniósł się też krytycznie do decyzji centroprawicowego rządu Viktora Orbana, uznającego nowe władze w Kijowie, choć są one zagrożeniem dla mniejszości węgierskiej. Nacjonaliści oskarżają rządzących o realizację wytycznych z Waszyngtonu i Brukseli, zamiast wsparcia dla projektu autonomii Węgrów w Karpatach, który byłby realizacją interesu narodowego. Jobbik wezwał też do zaprzestania działań wojskowych na terenie wschodniej Ukrainy, i rozwiązania kryzysu poprzez negocjacje.

Czytaj dalej

Włoscy nacjonaliści ostrzegają Ukraińców

włoscy-nacjonaliściWydarzenia na Ukrainie elektryzują wszystkie ruchy nacjonalistyczne w Europie, więc głos w tym temacie zabrali również Włosi CasaPound Italia i Forzy Nuovy (Nowa Siła). Włosi z CPI, pogratulowali ukraińskim nacjonalistom i tamtejszemu społeczeństwu, odzyskania suwerenności kraju, co według CasaPound powinno cieszyć każdego kto troszczy się o prawa ludzi i narodów. CPI jednocześnie wyraża nadzieję, że Ukraińcy nie wpadną w sidła oligarchicznej Unii Europejskiej, jej wspólnej waluty i antynarodowej polityki. Aby tego uniknąć, Ukraińcy nie mogą powtórzyć błędów z czasów „pomarańczowej rewolucji”, która zakończyła się zaciągnięciem międzynarodowych zobowiązań i powstaniem nowej oligarchii. CasaPound zwraca uwagę, że Ukrainą zainteresowali się już finansiści na czele z Georgem Sorosem i Bernardem-Henrim Lévym, a to bardziej niebezpieczne dla Ukraińców, niż jakikolwiek skorumpowany rząd.

Czytaj dalej

Prawy Sektor deklaruje walkę z antysemityzmem

prawysektorLider ukraińskiego Prawego Sektora, Dmytro Jarosz, spotkał się w środę z ambasadorem Izraela na Ukrainie, Reuwenem Din Elem. Według komunikatu wydanego przez placówkę, Jarosz miał zapewnić, że jego ugrupowanie nie stwarza zagrożenia dla Żydów i będzie prowadzić politykę przyjazną mniejszościom narodowym. Prawy Sektor ma więc przeciwdziałać każdym przejawom antysemityzmu i ksenofobii. Celem ukraińskich nacjonalistów ma być budowa państwa demokratycznego, przeciwdziałanie korupcji i zaprowadzenie równych szans dla wszystkich mniejszości religijnych i narodowych, mieszkających na terenie Ukrainy. Jarosz spotkał się również 20 lutego z ukraińskim prezydentem Wiktorem Janukowyczem, gdy brutalność walk na kijowskim Majdanie osiągnęła apogeum, lecz nie zgodził się na żaden kompromis, wzywając Janukowycza do wycofania oddziałów Berkutu.

Czytaj dalej

„Swoboda” zgłosiła propozycje legislacyjne

Swoboda-ukrainaOgólnoukraińskie Zjednoczenie „Swoboda”, ogłosiło swoje propozycje zmian legislacyjnych, związanych z obaleniem władzy prezydenta Wiktora Janukowycza i jego Partii Regionów. Ukraińscy narodowcy chcą przede wszystkim zająć się bezpieczeństwem państwa, zagrożonym przez obecny chaos polityczny, który doprowadził do wyraźnego zarysowania się podziału między zachodnią i wschodnią Ukrainą.

Czytaj dalej

Kotleba apeluje do Janukowycza o obronę Ukrainy

right-wing extremist wins regional voteŻupan kraju bańskobystrzyckiego i lider Partii Ludowej „Nasza Słowacja” (Ľudová strana Naše Slovensko) Marian Kotleba, wystosował list do prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Pisze w nim, aby Janukowycz nie ustępował wobec żądań opozycji, bowiem nie powinno „negocjować się z terrorystami”. Słowak podkreśla, że przynależność do Unii Europejskiej będzie zagrażała jedności terytorialnej oraz niepodległości i suwerenności Ukrainy. Swobodny przepływ ludności będzie natomiast powodowało zagrożenie terroryzmem. Pełny tekst listu Kotleby w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj dalej

Jobbik o sytuacji na Ukrainie

jobbiklogoWęgierski Jobbik uważa, że rząd Viktora Orbana nie powinien patrzeć na Ukrainę z perspektywy Brukseli, lecz interesów mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. Z powodu każdego możliwego scenariusza, Węgry powinny być przygotowane na kilka rodzajów zakończenia konfliktu na Ukrainie. Nacjonaliści uważają, że największą tragedią Węgier jest brak suwerennej polityki zagranicznej od 1944 roku. Poseł Márton Gyöngyösi powiedział podczas konferencji prasowej partii, że przez prawie 50 lat, orientację polityki zagranicznej Węgier dyktowało imperium sowieckie, a ostatnie 25 lat to dominacja idei euroatlantyzmu.

Czytaj dalej

Pikieta Nordisk Ungdom pod ambasadą Ukrainy

nordisk-ungdom-szwecjaDziałacze szwedzkiego Nordisk Ungdom (Nordycka Młodzież) urządzili we wtorek pikietę pod ambasadą Ukrainy w Sztokholmie, solidaryzując się z protestującymi przeciwko rządom prezydenta Wiktora Janukowycza. Przed budynkiem placówki dyplomatycznej, nacjonaliści pytali się przechodniów o ich opinię w sprawie protestów, a także zbierali datki na rzecz wolnej Ukrainy. Kilka dni wcześniej NU wezwało organizacje narodowe i konserwatywne z Europy, do stworzenia wspólnej struktury która wspierałaby wszelkie protesty, które mają na celu odrodzenie europejskiej tożsamości i przekazanie władzy w ręce narodu. Organizacja rozpoczęła również zbiórkę funduszy i pomocy dla Ukraińców manifestujących na Majdanie.

Czytaj dalej

„Swoboda” zdelegalizowana na Krymie

Swoboda-ukrainaWładze Autonomicznej Republiki Krymu postanowiły zdelegalizować nacjonalistyczne Zjednoczenie Ogólnoukraińskie „Swoboda”, oraz symbolikę używaną przez tą partią. Jako powód podano aktywny udział ugrupowania w protestach na Majdanie i zamieszkach które nie pozwalają działać legalnie wybranym władzom Ukrainy. Celem nacjonalistów ma być niekonstytucyjny przewrót, dlatego uznano to za wystarczający powód do delegalizacji partii w tym regionie. „Swoboda” w przeszłości opowiadała się również za likwidacją autonomii Krymu, co powodowało jej konflikty z tamtejszym samorządem. Wcześniej w kilku regionach zachodnich Ukrainy, zdelegalizowano Partię Regionów i Komunistyczną Partię Ukrainy, a w większości przypadków udało się to głównie dzięki głosom przedstawicieli nacjonalistów.

Czytaj dalej