Jobbik zaniepokojony polityką USA w sprawie broni jądrowej

jobbik_logoJobbik wyraził zaniepokojenie polityką Stanów Zjednoczonych, zastanawiających się nad zwiększeniem rozmieszczenia broni jądrowej na terenie Europy. Węgierscy nacjonaliści zwracają uwagę na ubiegłotygodniowe posiedzenie komisji spraw zagranicznych Kongresu, na której podsekretarz stanu ds. obrony i wysokiej rani oficerowie wojskowi, dyskutowali nad rozmieszczeniem głowic nuklearnych na terenie naszego kontynentu. Rozmowy na ten temat są prowadzone w chwili, gdy redukcji broni jądrowej domaga się od Rosji, zaś Amerykanie posiadają blisko 180-200 jednostek tego typu środków bojowych na terenie pięciu państw kontynentu.

Czytaj dalej