Prawy Sektor deklaruje walkę z antysemityzmem

prawysektorLider ukraińskiego Prawego Sektora, Dmytro Jarosz, spotkał się w środę z ambasadorem Izraela na Ukrainie, Reuwenem Din Elem. Według komunikatu wydanego przez placówkę, Jarosz miał zapewnić, że jego ugrupowanie nie stwarza zagrożenia dla Żydów i będzie prowadzić politykę przyjazną mniejszościom narodowym. Prawy Sektor ma więc przeciwdziałać każdym przejawom antysemityzmu i ksenofobii. Celem ukraińskich nacjonalistów ma być budowa państwa demokratycznego, przeciwdziałanie korupcji i zaprowadzenie równych szans dla wszystkich mniejszości religijnych i narodowych, mieszkających na terenie Ukrainy. Jarosz spotkał się również 20 lutego z ukraińskim prezydentem Wiktorem Janukowyczem, gdy brutalność walk na kijowskim Majdanie osiągnęła apogeum, lecz nie zgodził się na żaden kompromis, wzywając Janukowycza do wycofania oddziałów Berkutu.

Czytaj dalej

Nowe władze młodzieżówki Interesu Flamandzkiego

vlaams-belang-młodzieżMłodzieżówka Interesu Flamandzkiego (Vlaams Belang Jongeren), zorganizowała w miniony weekend swój zjazd, który odbył się w Antwerpii. Przewodniczącym organizacji został ponownie 27-letni Tom Van Grieken, pełniący swoją funkcję od 2011 roku, a niewielkim zmianom został poddany zarząd VBJ. Nowy-stary szef w swoim przemówieniu podkreślił, że Interes Flamandzki stale się odmładza, jednak młodzież musi wykazać się swoim zaangażowaniem, aby znaleźć należne miejsce w partii. Do młodych działaczy przemówił również przewodniczący VB, Gerolf Annemans, który udzielił im kilku rad. Szef flamandzkich narodowców stwierdził, że młodzież powinna lokować odpowiednio swoje ambicje, aby pod koniec życia móc z dumą spojrzeć na swoją działalność polityczną, niezbrukaną nudą i lenistwem. Głównym tematem poruszanym podczas kongresu, była dyskryminacja młodych Flamandów, którzy zaczęli być traktowani gorzej niż mniejszości etniczne, kultywujące bez większych problemów swoje tradycje i wiary, niezwiązane ze społeczeństwem Belgii.

Czytaj dalej

Złoty Świt o wydarzeniach na Ukrainie

To match story GREECE/GREXITGreccy narodowi radykałowie ze Złotego Świtu, odnieśli się w specjalnym oświadczeniu, do ostatnich wydarzeń na Ukrainie. Grecy skrytykowali mieszanie się Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w wewnętrzne sprawy suwerennego państwa ukraińskiego, zmierzającą do rozlewu krwi i wojny domowej. Złoty Świt potępił też działania greckiego rządu, który wspiera rewolucję na Ukrainie, nie wspominając o ewentualnych zagrożeniach dla hellenizmu i grekokatolików. Politycy Złotego Świtu zwracają również uwagę, że Amerykanie, Niemcy i syjoniści, którzy na co dzień zwalczają ruchy nacjonalistyczne w całej Europie, obecnie wspierają ruch narodowosocjalistyczny na Ukrainie. Leży to bowiem w interesie geostrategicznym wspomnianych wyżej ośrodków. Greccy nacjonaliści opowiadają się więc za przeprowadzeniem wolnych wyborów, które pozwolą zdecydować samym Ukraińcom o ich przyszłości, odbierając tą możliwość „krukom międzynarodowej lichwy” z Waszyngtonu i Berlina.

Czytaj dalej

Alain de Benoist o wydarzeniach na Ukrainie

de_benoistIrańskie Radio dla Francji, przeprowadziło rozmowę z Alainem de Benoistem. Francuski myśliciel, twórca nurtu Nowej Prawicy (Nouvelle Droite) inspirującego również nacjonalistów w całej Europie, odpowiedział na pytania dotyczące ostatnich wydarzeń na Ukrainie. De Benoist nie ma wątpliwości, że obalenie Wiktora Janukowycza było inspirowane z zewnątrz, dlatego nie dziwi się reakcji Rosji na zmianę władzy w Kijowie. Po kliknięciu w „czytaj całość”, zapis rozmowy zamieszczony przez włoskie pismo internetowe „L’Intellettuale Dissidente”.

Czytaj dalej

„Swoboda” w nowym rządzie Ukrainy

Swoboda-ukrainaNacjonaliści ze Zjednoczenia Ogólnoukraińskiego „Swoboda”, weszli w skład powołanego dzisiaj rządu Arsenija Jaceniuka. Wicepremierem Ukrainy został Alexander Sowa, ministrem środowiska Andreji Mokhnik, a ministrem rolnictwa Igor Shvaika. Koalicję rządową tworzą również partie Batkiwszczyna i UDAR, choć większość członków rządu nie należy do żadnego ugrupowania. „Swoboda” dołączyła również do koalicji „Europejski wybór” razem ze wspomnianymi liberalno-konserwatywnymi partiami. Szef nacjonalistów, Ołeh Tiahnybok, powiedział w dzisiejszym przemówieniu w Radzie Najwyższej, że najważniejszą kwestią jest obecnie zachowanie integralności terytorialnej, zagrożonej chociażby przez rosyjskich autonomistów z Krymu. Rząd powinien też jak najszybciej wprowadzić europejskie prawo i zbudować sprawiedliwe państwo, które będzie oparte na zasadzie solidarności i każdy Ukrainiec będzie czuł się w nim swobodnie. Tiahnybok wezwał również do przeprowadzenia lustracji i wyczyszczenia aparatu państwowego z ludzi poprzedniej władzy, aby Ukraina była wiarygodna dla zachodnich partnerów, co pomogłoby w stabilizacji hrywny i uratowaniu niezależności państwa.

Czytaj dalej

Marsz niepodległości Estonii w Tallinnie

estonia-24.02.2014Konserwatywna Partia Ludowa Estonii (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) zorganizowała marsz z okazji 96 rocznicy odzyskania niepodległości przez Estonię. W manifestacji która odbyła się w poniedziałek, uczestniczyli również przedstawiciele litewskiego Związku Narodowców (Tautininkų sąjunga) oraz łotewskiego Zjednoczenia Narodowego (Nacionālā apvienība). Uczestnicy marszu, których było około stu, przeszli ulicami Tallinna, pod narodowymi i organizacyjnymi flagami, mając ze sobą również pochodnie, a także śpiewając narodowe pieśni estońskie. Sama akcja odbyła się pod hasłem „Estonia dla Estończyków”, bowiem kraj który w wyniku wojny o niepodległość w latach 1918-1920, wyzwolił się spod okupacji rosyjskiej, posiada na swoim terenie liczną mniejszość rosyjską. Liderzy estońskich narodowych konserwatystów podkreślali, że w ciągu dwóch lat swojej działalności, rozszerzyli swoje struktury na cały kraj. Ich podstawowym celem jest narodowe przebudzenie Estończyków, których suwerenność jest zagrożona zarówno ze strony Rosji jak i Unii Europejskiej.

Czytaj dalej

Manifestacja przeciwko cygańskiej przestępczości w Preszowie

preszów-22.02.2014Nacjonaliści z organizacji Wspólnota Słowacka (Slovenská pospolitosť), uczestniczyli w manifestacji, która odbyła się w sobotę w Preszowie na wschodzie kraju. Marsz zorganizowany przez lokalny ruch „Ludzie w niebezpieczeństwie”, zwracał uwagę na problem bezpieczeństwa w mieście, oraz skorumpowanie i odrealnienie obecnej klasy politycznej na Słowacji. Odnoszono się jednak przede wszystkim do ostatnich wydarzeń, mających miejsce w okolicach Preszowa, gdzie doszło do trzech ataków na Słowaków ze strony cygańskich przestępców. Mieszkańcy wschodniej Słowacji, są szczególnie narażeni na ataki przedstawicieli tej mniejszości, tworzącej getta w większych miastach oraz na wsiach. Organizatorzy protestu podkreślali, że w niektórych miejscowościach, cyganie powoli wypierają słowacką większość. W preszowskiej manifestacji wzięło udział ponad 200, przede wszystkim młodych osób. Wśród zabierających głos byli Michal Buchta i Jozef Konu z SP, a także Marian Magat z organizacji Vzdor Kusyce, którzy apelowali o dalszą walkę w obronie słowackiej tożsamości i prawa Słowaków do życia we własnym kraju.

Czytaj dalej